Home /  News Update /  Update /  โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงงานประกอบเครื่องยนต์รถ BMW
โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงงานประกอบเครื่องยนต์รถ BMW

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงงานประกอบเครื่องยนต์รถ BMW

 

ปัญหา : ความชื้นของไลน์ผลิตเกิน 70%RH ในเวลากลางคืน ทำให้เกิดหยดน้ำเกาะผนังห้องและทำให้ไลน์ผลิตมีความชื้นมากเกินไป
วิธีการแก้ไข : ติดตั้งระบบ Heater ที่มีระบบ Safety 3 ระดับเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัน เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และระบบ PLC Control เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำงานได้อย่างอัตโนมัติ
กลับสู่หน้าข่าว
Related Article
01 ม.ค.
ระบบปรับอากาศร้านค้าภายในศูนย์การค้า
อ่านเพิ่มเติม
01 ม.ค.
Double Skin Air Handling Uint
อ่านเพิ่มเติม
01 ม.ค.
โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงงานประกอบเครื่องยนต์รถ BMW

ให้บริการครบวงจรในโครงการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม