Home /  News Update /  Update /  ระบบปรับอากาศร้านค้าภายในศูนย์การค้า
ระบบปรับอากาศร้านค้าภายในศูนย์การค้า
โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศร้านค้าภายในศูนย์การค้า Future Park รังสิต
งานติดตั้งระบบท่อลม ท่อน้ำเย็น สำหรับ AHU รวมทั้ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และ ระบบกันอัคคีภัยภายในห้างสรรพสินค้า
กลับสู่หน้าข่าว
Related Article
01 ม.ค.
ข้อได้เปรียบของการใช้ระบบประหยัดพลังงาน

ให้บริการครบวงจรในโครงการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม
01 ม.ค.
Aircooled Chiller
อ่านเพิ่มเติม
01 ม.ค.
Outdoor Air Unit with Heat Pipe
อ่านเพิ่มเติม