Home /  News Update /  Update /  Negative Pressure Booth
Negative Pressure Booth

Negative Pressure Booth : ห้องความดันลบสำหรับคนไข้รอตรวจ Covid-19

 

ห้องความดันลบคือห้องที่มีแรงดันต่ำกว่าแรงดันบรรยากาศ กล่าวคือมีการดูดลมออกมากกว่าลมที่ส่งเข้ามาภายในห้องโดยลมที่ดูดออกจากห้องต้องผ่านชุด Hepa Filter เพื่อกรองเชื้อโรคก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอก ระบบนี้สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้เพื่อสะดวกต่อการรับคนไข้

กลับสู่หน้าข่าว
Related Article
01 ม.ค.
ข้อได้เปรียบของการใช้ระบบประหยัดพลังงาน

ให้บริการครบวงจรในโครงการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม
01 ม.ค.
Stainless Steel Air Handling Unit
อ่านเพิ่มเติม
01 ม.ค.
Aircooled Chiller
อ่านเพิ่มเติม